BETÓNOVÉ ŽUMPY A NÁDRŽE

   

 

 Našou činnostou je predaj a dodávka  prefabrikovaných betónových žúmp, ktoré sú určené na bez odtokové žumpy v domácnosti alebo ako odkalovacie nádrže v príemysle, hnojovku, močovku, retenčné nádrže a podobne.  Ponúkame taktiež betónové vodomerné šachty,jednoliaté a montážne kanály pre malý autoservis.

Nami ponúkaná betónová nádrž /  žumpa je vyrobená v súlade s normami platnými v EU .

 

Betónová žumpa je zhotovovaná ako jednoliatá  to znamená že steny a dno sú zabetonované v jednom procese!

Montáž do výkopu v deň dodania zdarma.

Podmienkou pre uloženie do výkopu a následná montáž je podmienená dostupnosťou pre naše vozidlá.V prípade že nieje možné osadenie v deň dodania,vyhradzujeme si právo že zumpa / nádrž bude vyložená na najbližšom dostupnom mieste pre zákazníka. Montáž nieje predmetom fakturácie a je chápaná ako pridaná hodnota pre zákazníka preto nepodlieha prípadnej reklamácií.

 

Dodávky žúmp a vodomerných šácht dodávame v rámci celej Slovenskej republiky v jednotnej cene za dopravu. Z našimi produktami sa stretnete vo všetkých krajoch slovenska. Betónové žumpy sú dodávané s certifikátom zhody výrobku platným v celej EU pretože každá žumpa musí spĺňať stanovené kritéria. Každá žumpa obsahuje aj doklad o záručných podmienkach.

 

 

  • Zaručujeme vybavenie objednávky v dohodnutom termíne a pri dodaní Vám odovzdáme všetky potrebné dokumenty.
  • Naše betónové žumpy nevytlačí spodná voda. Vďaka vysokej pevnosti použitého materiálu umožňujú bezpečný a šetrný prejazd vozidiel pri použití prejazdovej dosky.
  • Na rozdiel od plastových žúmp sú  železobetónové žumpy odolné voči zemnému tlaku.

 

Nádrže sú certifikované. Certifikát potrebný ku kolaudačnému konaniu je k nahliadnutiu v sekcii„Dokumenty“

 

Betónové žumpy – prednosti, ktoré Vás presvedčia