Certifikát

 

Naše betónové nádrže majú platný certifikát. Tento certifikát je potrebný ku kolaudačnému konaniu.

Zobrazený certifikát nieje možné kopírovať a použiť na právny úkon.