Výkresová dokumentácia

Výkresová dokumentácia pre jednodlivé betónové žumpy a nádrže k nahliadnutiu. Pre správne vyhotovenie štrkového lôžka je potrebné to s nami konzultovať.